Trekammertank + minirenseanlæg 5 PE Fåborg New Line SOP

Præsthøjvej 180
8300 Odder

Tryknedsivningsanlæg, udført som tryksivdræn

Tryknedsivningsanlæg, udført som tryksivdræn 2 x 15 meter. Alt spildevand tilledes forinden bundfældningstank med 3 kamre, og volumen min. 2000 l, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Snareskovvej 9
8732 Hovedgård

Etablering af kloak til nybyggeri

Heilesenvænget
8732 Hovedgård

Kloak og regnvandsledning m. tilhørende brønde

Etablering af kloak og regnvandsledning m. tilhørende brønde. Nedgravning af vand, strøm, tlf. og antenne.

Bævervej 19
8660 Skanderborg

Nedsivningsanlæg

Gl. Tebstrupvej 9
8732 Hovedgård

Nedsivningsanlæg, pumpesystem

Tune bundfældningstank med pumpe til tryknedsivning. Hævet nedsivningsanlæg, 5 PE, Pumpesystem, fællesgrav.

Herschensgavevej 15
8660 Skanderborg

Trekammertank og tryknedsivning

Nygårdsvej 99
8660 Skanderborg

Etablering af kloak til nyt parcelhus

Gl. Gramvej
8660 Skanderborg

Afløb i badeværelse og køkken

Skanderborgvej 1
8751 Gedved