Etablering af nedsivningsanlæg

PC130413Etablering af New Line nedsivningsanlæg til behandling af husspildevand.

Kattrupmade 13
8732 Hovedgård

Nedsivningsanlæg samt højbed

PB100399Præsthøjvej 190, Torrild
8300 Odder

Separering af tagvand og spildevand

Herschendsgavevej 21, Gjesing
8660 Skanderborg

Nybyggeri, jord- og beton entreprise + kloak

Jord- og beton entreprise + kloakarbejde udvendig og indvendig i nybyggeri.

Bygaden 13U, Torrild
8300 Odder

Nyt Sommerhus, jord- og beton entreprise

Nyt Sommerhus, jord- og beton entreprise, støbning af kælder + kloakarbejde udvendig og indvendig, samt belægning.

Forstranden 6, Dyngby
8300 Odder

Betonelementer til fiskedamme + rensning af vand

Assendrup Dambrug
8732 Hovedgård

Sokkel og kloakering

Spovevej 36, Hov
8300 Odder