Separering af tagvand og spildevand

Herschendsgavevej 21, Gjesing
8660 Skanderborg

Tilslutning til kommunal kloakledning for nyudstykning

Etablering af afløb for privat fælleskloak, samt tilslutning til kommunal kloakledning for nyudstykning.

Langdammen
8732 Hovedgård

Nyt afløb fra køkken

Åesvej 16
8700 Horsens