Vaskeplads ved autoværksted

Etablering af vaskeplads 3×5 m + Auqarist ved Autoværksted. Olieudskiller, sandfang og målebrønd.

Serridslevvej 83
8700 Horsens

Etablering af kloak til byggegrunde i nyudstykning

Kærsholmvej
8732 Hovedgård

Etablering af gylleanlæg i nyopført stald

Overbyvej 20
7140 Stouby

Renovering af kloak

Østergårdsvej 230
8355 Solbjerg

Tilslutning til kommunal kloakledning for nyudstykning

Etablering af afløb for privat fælleskloak, samt tilslutning til kommunal kloakledning for nyudstykning.

Langdammen
8732 Hovedgård

Nyt afløb fra køkken

Åesvej 16
8700 Horsens

Trekammertank + minirenseanlæg 5 PE Fåborg New Line SOP

Præsthøjvej 180
8300 Odder

Tryknedsivningsanlæg, udført som tryksivdræn

Tryknedsivningsanlæg, udført som tryksivdræn 2 x 15 meter. Alt spildevand tilledes forinden bundfældningstank med 3 kamre, og volumen min. 2000 l, pumpebrønd og fordelerbrønd.

Snareskovvej 9
8732 Hovedgård

Etablering af kloak til nybyggeri

Heilesenvænget
8732 Hovedgård

Kloak og regnvandsledning m. tilhørende brønde

Etablering af kloak og regnvandsledning m. tilhørende brønde. Nedgravning af vand, strøm, tlf. og antenne.

Bævervej 19
8660 Skanderborg